Ceník

Výkony z estetické indikace, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění:

Odstranění mateřského znaménka či jiného útvaru z estetické indikace chirurgickou excizí Tělo 1ks celkem
Krk, obličej 1ks
Každé další v jednom sezení
700,-Kč     
800,-Kč  
400,-Kč.                                
Odstranění kožních výrůstků /fibromů/ elektrokauterem Do 5ks
Mnohočetné /plošně/
500,-Kč
800-1000,-Kč.
Abrase kožních lézí, bradavic Do 5ks
Mnohočetné /plošně/
500,-Kč
800-1000,-Kč
Aplikace tekutého dusíku Bělení pigmentových skvrn jedno sezení 200,-Kč
Lokální anestézie Emla krém / 1% mesocain  100,-Kč
Samoplátce cílené vyšetření
kontrola
500,-Kč
300,-Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta   150,-Kč